Bevezetés

A Danone tisztában van vele, hogy önnek fontos, miként használják fel személyes adatait, és mi is fontosnak tartjuk személyes adatainak védelmét. 
 
Ez az Adatvédelmi nyilatkozat azt mutatja be, hogy a Danone S.A. leányvállalataival (a „Danone”) hogyan gyűjti és kezeli az ön személyes adatait. Tájékoztatással szolgál azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, miért van szükségünk rájuk, és milyen előnye származhat ebből önnek. 
 
Amennyiben bármilyen kérdése vagy észlevétele van, vagy az önt mint érintettet megillető jogok bármelyikével kapcsolatban szeretne kéréssel fordulni hozzánk, itt veheti fel velünk a kapcsolatot.
 
Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése 2018. május 25-én történt.
 

Főbb alapelveink és az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásunk

A Danone-nál elköteleztük magunkat az ön személyes adatainak védelme mellett. Igyekszünk biztosítani a birtokunkban lévő valamennyi személyes adat védelmét, személyes adatait felelősségteljesen kezelni és mindenkor átlátható módon eljárni. Bizalma fontos a számunkra. Éppen ezért elköteleztük magunkat a következő alapelvek betartása mellett:

 • Ön nem köteles közölni velünk az általunk kért személyes adatokat, ám ha úgy dönt, hogy nem hozza tudomásunkra azokat, elképzelhető, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani önnek;
 • Adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített vagy azon konkrét célokra használjuk fel, amelyeket közlünk önnel és/vagy amelyekhez ön hozzájárult;
 • Mindenkor a lehető legkevesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk;
 • Ha mégis begyűjtjük személyes adatait, a későbbiekben igyekszünk biztosítani, hogy azok minél pontosabbak és aktuálisabbak legyenek.
 • Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.
 • Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az általunk gyűjtött személyes adatok az adatgyűjtés célja, valamint az önnek biztosított termék, illetve szolgáltatás függvényében változik. 
 
Általában az alábbi típusú személyes adatokat gyűjthetjük öntől közvetlenül:
 

 1. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok, például név, e-mail cím, postai cím és telefonszámok;
 2. Fiókba történő bejelentkezéshez szükséges adatok, például felhasználói azonosító, e-mail felhasználónév és jelszó. Erre ahhoz van szükség, hogy valamelyik internetes közösségünkben felhasználói fiókot hozhassunk létre az ön számára;
 3. Az ügyfélszolgálati telefonvonalon folytatott beszélgetéseink adatai;
 4. Demográfiai adatok, például életkor, nem és életvitellel kapcsolatos preferenciák. Utóbbiak közé tartozhat például, hogy az általunk kínált termékek közül melyiket választja szívesebben, illetve e termékekkel kapcsolatban mi érdekli;
 5. Böngészési adatok, például a felkeresett oldalak, a látogatás dátuma és helye, valamint IP cím;
 6. Önön kívül más személyekre vonatkozó információk, pl. családtagjainak személyes adatai, amennyiben ön közvetlenül megoszt velünk ilyen információkat;

 
Közvetett úton is gyűjthetünk önről személyes adatokat, amikor:
 

 1. ön megoszt valamilyen tartalmat közösségi oldalakon, honlapokon vagy alkalmazásokon a termékeinkkel kapcsolatban, vagy reagál a közösségi oldalakon közzétett promóciós anyagunkra; vagy
 2. más honlapok által gyűjtött adatokból ismerünk meg vagy gyűjtünk önre vonatkozó személyes adatokat (ha például harmadik fél honlapján hirdetést jelentetünk meg, és ön arra rákattint, tájékoztatást kaphatunk a hirdetés eredményességéről).

Miért gyűjtjük és mire használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait azzal a céllal gyűjtjük, hogy a lehető legjobb online élményt nyújthassuk önnek, valamint hogy minőségi ügyfélszolgálattal állhassunk rendelkezésére. Személyes adatait különösen azzal a céllal gyűjthetjük, őrizhetjük, használhatjuk és hozhatjuk mások tudomására, hogy:
 

 1. feldolgozzuk megkereséseit és válaszoljunk önnek vagy felvegyük önnel a kapcsolatot azért, hogy válaszolhassunk kérdéseire és/vagy kéréseire;
 2. fejlesszük és javítsuk termékeinket, szolgáltatásainkat, kommunikációs módszereinket és honlapjaink működését;
 3. információkat közöljünk önnel és kezeljük hírlevelünkre vagy egyéb kommunikációs eszközeinkre történt regisztrációját és/vagy feliratkozását;
 4. kezeljük a vetélkedőinkben, nyereményjátékainkban vagy promóciós kampányainkban való részvételével, illetve a kéréseivel kapcsolatos mindennapi üzleti feladatokat;
 5. ellenőrizzük azok személyazonosságát, akik telefonon, elektronikus csatornán keresztül vagy más úton felveszik velünk a kapcsolatot;
 6. megismerjük és felmérjük vásárlóink érdeklődését, igényeit és változó szükségleteit, fejlesszük honlapunkat, jelenlegi termékeinket és szolgáltatásainkat és/vagy új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki;
 7. személyre szabott termékeket és tájékoztatásokat nyújthassunk, továbbá terméket ajánlhassunk önnek.

 
Személyes adataira jogszabályi kötelességeink teljesítéséhez, valamint az önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk miatt is szükségünk lehet. 
 
Amennyiben a fenti célból vagy bármely egyéb célból begyűjtjük és felhasználjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően tájékoztatjuk. 
 
Ahol szükséges, hozzájárulást is kérünk öntől személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben korábban hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
 
 

Az önt megillető jogok

Személyes adatai Danone általi kezelése esetén önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az ön számára. Jogait a kapcsolat oldalunkon gyakorolhatja. 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. Megértjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a https://danone.hu/kapcsolat/ oldalunkon.
 
 

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha
 

 1. az adatkezelés az ön hozzájárulásával történik;
 2. az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;
 3. az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

 
Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot https://danone.hu/kapcsolat/ oldalunkon.
 
 

A személyes adatok törlésének joga 

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben 

 1. személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. tiltakozik személyes adatai direkt marketing célból történő kezelése ellen; vagy
 4. tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait a Danone jogos érdekei (pl. a honlapjainkon szerezhető felhasználói élmény általános javítása) miatt kezeljük; 
 5. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 6. személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

 
Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a https://danone.hu/kapcsolat/ oldalunkon, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.
 
Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség, és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani. 
 

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. úgy véli, hogy az önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy 
 4. ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

 
Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel velünk a kapcsolatot a https://danone.hu/kapcsolat/ oldalunkon, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.
 

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a https://danone.hu/kapcsolat/ oldalunkon.
 

Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

Önt az a jog is megilleti, hogy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál közvetlenül panaszt tegyen. 

Hogyan óvjuk személyes adatait?

Tudjuk, hogy személyes adatainak biztonsága fontos önnek, és mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését, módosítását, valamint azt, hogy azok más felek tudomására jussanak. Személyes adatai megóvása érdekében különböző biztonsági intézkedéseket vezettünk be, például a hozzáférési jogosultság ellenőrzését, tűzfalakat és biztonsági szervereket, valamint a személyes adatok titkosítását. 
 

Személyes adatok megosztása

Amennyiben személyes adatait kapcsolt vállalkozásainkkal vagy más szervezetekkel is megosztjuk, meggyőződünk afelől, hogy az adott szervezetek velünk egyezően vagy hozzánk hasonlóan biztosítsák személyes adatai védelmét, és tartsák be a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.
 
Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon, ugyanakkor a jogszabályok és/vagy állami hatóságok az adatok átadására kötelezhetnek bennünket.  
 
Személyes adatait az alábbi harmadik felekkel és az alábbi célokból oszthatjuk meg:
 

A harmadik felek kategóriája:Az adatok típusa:Célok:
marketing ügynökség – Havas Budapestemail-cím, névhírlevelek kezelése
marketing ügynökség – Havas Budapestprofil adatok (email cím, név, születési dátum, amennyiben ön megosztja velünk: kedvenc receptek, kerülendő hozzávalók)kommunikáció személyre szabása
marketing ügynökség – Havas Budapestprofil adatok (email cím, név, születési dátum, amennyiben ön megosztja velünk, kedvenc receptek, kerülendő hozzávalók)esetleges nyereményjátékokhoz

Adatok határon túlra történő továbbítása

A személyes adatok kezelése az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül is történhet. Az EGT-n kívüli adatkezelés esetén a Danone gondoskodik a megfelelő biztonsági intézkedések meglétéről. 
 
A határon túli adattovábbítás biztonsága érdekében általunk alkalmazott intézkedések közé tartoznak az alábbiak:

 1. az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződéses feltételek. Ezek a szabványos szerződéses feltételek elegendő biztonságot nyújtanak ahhoz, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) követelményeinek is eleget tegyenek; valamint
 2. tanúsítványok, amelyek igazolják, hogy az EGT-n kívüli harmadik felek a személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelettel egyező módon kezelik. Ezeket a tanúsítványokat az Európai Bizottság, valamely illetékes felügyeleti hatóság vagy egy illetékes nemzeti akkreditációs szerv hagyja jóvá a GDPR követelményeinek való megfelelés tekintetében. 

 
Személyes adatait az alábbi országokba és az alábbi célokból továbbíthatjuk:
 

Célország:Az adatok típusa:Célok:
Franciaországelérhetőség, profil adatokwebhosting

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Egyes szolgáltatások és termékek esetében automatizált eszközökkel is végezhetjük az adatkezelést, ami lényegében emberi beavatkozás nélkül történő, automatikus döntéshozatalt jelent. Amennyiben 6 hónapon keresztül inaktív volt a weboldalon, automatikusan inaktív státuszba lép a profilja. 
 
Ezenkívül profilalkotás céljából is kezelhetjük személyes adatait, hogy előre jelezhessük várható magatartását a honlapunkon vagy azt, hogy mely termékeink érdekelhetik önt:

 • A DanOn Program a választott ételek alapján kialakít egy képet a preferenciáiról, és a későbbiekben már az ízlésének megfelelően ajánl recepteket.
 • A DanOn Program figyelembe veszi a profiljában megadott kerülendő hozzávalókat, és ez alapján ajánl recepteket.
 • A DanOn Program figyelembe veszi a profiljában megadott családtagok számát, és ez alapján számítja ki a receptekben szereplő hozzávalók mennyiségét.
 • A DanOn Program hetente küld heti receptajánlót a preferenciái alapján

 
Ha ilyen módszereket szándékozunk alkalmazni, természetesen előre tájékoztatjuk önt, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy előzetesen tiltakozzon ezen eljárások ellen. Amennyiben további tájékoztatást szeretne kapni az adatkezelés ezen formájával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a https://danone.hu/kapcsolat/  oldalunkon.
 

Websütik és más technológiák

 
Websütik (cookies) és más technológiák alkalmazásával is gyűjthetünk önről személyes adatokat, például amikor meglátogatja a honlapunkat vagy harmadik felek honlapját, megtekinti online ajánlatainkat vagy Danone/harmadik fél mobil alkalmazást használ. Az így gyűjtött adatok közé tartozhat:
 

 1. az ön eszközén futó böngészővel, illetve operációs rendszerrel kapcsolatos információ;
 2. az ön által használt eszköz IP címe;
 3. az ön által megtekintett honlapjainkra vonatkozó információ;
 4. az, hogy mely linkekre kattint rá, miközben a szolgáltatásainkkal kommunikál.

 
Bővebb információ a https://danonejoghurt.hwwb.eu/cookie-nyilatkozat/ -ban.
 

Helyi jogszabályok adatvédelmi vonatkozásai

Hol érhet el bennünket?

Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a https://danone.hu/kapcsolat/ oldalunkon. 

Antivirus Rawpixel.com vpn-lab.com/ //Shutterstock.